Hoonete ehitustehnilised auditid ja ka rõdude ning varikatiste auditid

- rõdude ja varikatuste auditid, et selgitada välja rõdude ja varikatuste tehniline seisukord (Tallinna linna toetus kü-leLoe ka siit: Rõdude renoveerimine
- katuse ja/või rõdude kandevõime audit, et selgitada välja taastuvenergia tootmise seadmete, energia muundamise ja energiatoodangu salvestamise seadmete paigaldamise võimalus (Tallinna linna toetus kü-le).
- hoone üldise seisukorra ehitustehniline audit 
- hoone ehitustehniline kasutuseelne audit
- hoone ehituse garantiiaegne ekspertiis/ülevaatus
- hoone renoveerimiseelne ehitustehniline audit
Vastutav spetsialist:  EEL volitatud ehitusinsener tase 8
 
Teostatud auditid: vaata siit
Tallinna linna toetuseid audititele loe siit

Hoonete ehitustehnilised raportid/hinnangud/hinnakalkulatsioonid 
-teostatakse hoone seisukorra ülevaatus kui vajatakse hoone/osa remonti või renoveerimist
Raportis kirjeldatakse hoone vead ja remondi/renoveerimise vajadus. Kirjeldatakse ka võimalikud  parandusettepanekud.
Hinnakalkulatsioonid renoveerimisele/remondile
Ülevaatuse teostab ehitusspetsialist.

Kaardistamised remondivajaduse/hoolduse  kohta (ehitustehnilised)
-ülevaatused teostatkse hoones mingi konkreetse osa remondivajaduse/hoolduse väljaselgitamise kohta
Näiteks kui on vajadus remontida rõdude välispiideid vms. Spetsialist teostab ülevaatuse ja hindab remondi/hooldusvajaduse ning kirjeldab  ülevaatuse põhjal korterite/ruumide/pindade kaupa probleemid ning lahendusettepanekud.
Kaardistamisi võib teha ka vihmaveesüsteemi kohta, rõdude vee äravoolu kohta, fassaadi pinnamaterjali seiskorra kohta, rõdude pindade või piirete kohta jne. Kaardistamise tulemus on remondi või hooldusfirmale tööde tellimise lähteülesandeks.
Ülevaatuse teostab ehitusspetsialist.

Kinnisvara hoolduse- ja renoveerimisprojektide juhtimine
Kokkuleppel
Kui on soovi küsida lisa või küsida hinnapakkumist palun helistage
(infotel. 5607 2553), saatke e-kiri( info@runeberg.ee) või täitke allolev kontaktvorm ↓ , mis jõuab koheselt meile e-postkast. Ette tänades! 
Email again: